Informationsmøde om Målrettede Inkluderende Læringsfællesskaber i folkeskolen

Der var informationsmøde torsdag den 21. marts 2024 forud for foreningens generalforsamling. Ved informationsmødet informerede Esbjerg Kommunes MIL-Koordinator Rikke S. Gregersen om hvilke muligheder og funktioner, hun har med henblik på at hjælpe børn og unge omkring målrettede inkluderende læringsfællesskaber i folkeskolen. Det er ledelsen, der fastsætter rammer for Esbjerg Kommunes specialiserede skoletilbud og inklusionsindsatserne på skolerne.

Formålet med MIL: At skabe lige deltagelsesmuligheder for alle børn og unge.

Rikke orienterede om, hvorledes MIL-koordinatoren arbejder, og hvorledes funktionen er organiseret på skolerne.

MIL-koordinatoren understøtter hver afdeling, udvikler arbejdsgange, sparer med vejledere og udvikler vejlederes kompetencer og vedligeholder værktøjskasse til brug for alle MIL vejledere.

MIL-koordinatoren understøtter og koordinerer opgaver fra ledelsen, sparer og vejleder MIL vejledere og ressource personer, faciliterer, sikrer vidensdeling mellem afdelinger, tovholder for projektforløb, vedligeholder MIL værktøjskassen og administrerer MIL lånecentral.

MIL-koordinatoren har blandt andet været tovholder på projekter vedr. førskole, pædagogiske forløb, “Tal pænt”, stifinder hjælper dig tilbage på sporet (fraværsindsats), trivselsfolder og tovholder for komplekse indsatser.

Omkring de komplekse indsatser har der været fokus på mistrivsel i klasser, forældresamarbejde, individuelle indsatser samt teamsamarbejde.

Der var stor spørgelyst til MIL-koordinatoren blandt andet på baggrund af de muligheder for læringsfællesskaber, der tilbydes børn og unge med særlige behov, idet den enkelte elev i begrænset omfang indgår i et læringsfællesskab men tilbydes individuel læring med struktureret tilgang. Endvidere skal børn og unge med særlige behov forholde sig til mange lærer, idet lærernes undervisningsskema oftest fyldes ud med timer for målgruppen. Derved kan børnene risikere at møde mange forskellige lærere / undervisere.

MIL-koordinatorens indlæg kan ses her: MIL Signatur – Vindrosen

 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse