Præsentation af bestyrelsen for Lokalforening Ligeværd Sydvestjylland 

Formand:

Sonja Knudsen

e-mailsonja-henning@esenet.dk

Tlf. 28 55 22 23

Bestyrelsesmedlem af Ligeværd, Forældre og Netværk, suppleant i Esbjerg Kommunes Handicapråd, frivillig vejleder og kasserer i UFL Sydvest

Næstformand: 

Rigmor Kristensen 

e-mailrigmor.kristensen49@gmai.com 

Lokalforening Ligeværd Sydvestjyllands repræsentant i Esbjerg Kommunes Handicapråd

Kasserer: 

Lars Friis

e-mail: asbovej52@gmail.com

Sekretær: 

Lene Fjord 

e-mailfjord@bbsyd.dk 

Frivillig vejleder i UFL Sydvest 

Bestyrelsesmedlem: 

Ellen Bøttiger 

e-mailellenclara.b@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem:

Frede Boddum

e-mail: boddummerne@esenet.dk

1. suppleant: 

Lars Friis

Ligeværd’s repræsentant i bestyrelsen for Det Gamle Mejeri

e-mailasbovej52@gmail.com

2. suppleant: 

H.C. Hansen 

e-mailhc@agriteam.dk 

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse