Præsentation af bestyrelsen for Ligeværd Sydvestjylland

Bestyrelsen, der blev valgt ind ved generalforsamlingen den 28.03.2023, har konstitueret sig. Ved bestyrelsesmøde den 12.09.2023 er der sket omfordeling af pladser, da næstformanden er trådt ud af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmers engagement for målgruppen beskrives nedenfor.

Formand:

Sonja Knudsen

e-mailsonja-henning@esenet.dk

Tlf. 28 55 22 23

Bestyrelsesmedlem af Ligeværd, Forældre og Netværk, frivillig vejleder og kasserer i UFL Sydvest

Næstformand: 

Jette Antonsen 

e-mail: jett3292@esbjerg.dk

Kasserer: 

Irene Pedersen

e-mail: irene476@gmail.com

Sekretær: 

Lene Fjord 

e-mailfjord@bbsyd.dk 

Frivillig vejleder i UFL Sydvest 

Bestyrelsesmedlem: 

Rigmor Kristensen 

e-mailrigmor.kristensen49@gmai.com 

Repræsentere Ligeværd Sydvestjylland i Esbjerg Kommunes Handicapråd som suppleant

1. suppleant: 

Susanne Madsen

e-mail: sanneoglars@gmail.com

2. suppleant: 

Lars Friis

e-mail: asbovej52@gmail.com

Ligeværd’s repræsentant i bestyrelsen for Det Gamle Mejeri

Sonja Knudsen, Formand

Jeg er medlem af Ligeværd og en del af bestyrelsen for Ligeværd Sydvestjylland , da jeg har en søn med særlige behov.
Jeg meldte mig ind i Ligeværd, da min søn startede i folkeskolen, da jeg kunne se fordele ved at have nogle at spare med, netværke med og få gode informationer om, hvad man skal eller hvilke muligheder, der er for hjælp. Dette i erkendelse af, at man selv skal søge viden. Ligeværd tilbyder rådgivning.
I mit civile liv arbejder jeg som kemiingeniør og er mor til to. Den ældste har særlige behov.
Nu sætter jeg stor pris på at være med til at sætte fokus på social og handicappolitikken og at være med til at præge det i retning af, at alle har ret til lige muligheder for uddannelse, job, ordnede botilbud og fællesskaber.
Jeg sætter også pris på at vejlede andre forældre til børn med særlige behov, da man som forældre står meget alene med sine bekymringer og udfordringer.

Jette Antonsen, næstformand

Jeg er mor til to børn med autisme, og i det daglige arbejder jeg som folkeskolelærer. Når man har særlige behov, kan det være svært at finde sin plads i samfundet. Livet kan være præget af ensomhed, og man skal kæmpe mere for sine rettigheder end de fleste andre. Udover, at det er en stor glæde at være forældre til et barn/ung med særlige behov, så kræver det stor energi at være pårørende. Jeg er med i Ligeværds bestyrelse, da jeg gerne vil gøre en forskel, og da jeg gerne vil være med til at skabe lige vilkår for alle.

Lene Fjord, sekretær

Jeg er med i Ligeværd Sydvestjyllands bestyrelse, fordi jeg syntes, det er vigtigt, at børn og unge med særlige behov får adgang til skole og uddannelse på lige vilkår som vores “normalt“ fungerende børn og unge.
I det daglige arbejder jeg som revisor. Jeg er mor til tre. Mit ældste barn er udviklingshæmmet, og har et let motorisk handicap.
Når man har et barn med særlige behov, er der ikke en “på forhånd støbt vej” for barnets skole og uddannelse. Man er som forælder rigtig meget på, og man skal selv opsøge og opfinde vejen gennem skole og uddannelses forløbet. Det kræver stor energi og det kan godt føles som en ensom vej, hvor man skal kæmpe, mere for sit barns rettigheder, end de fleste andre forældre.
I Ligeværd Sydvestjyllands bestyrelse er vi sammen om at kæmpe for at børn og unge med særlige behov får samme vilkår og rettigheder som andre.

Irene Pedersen, kasserer

Samfundet har en forpligtelse til, at tilbyde lige vilkår for alle – en holdning jeg blev bevidst om ret tidligt og arbejder ud fra i mit job som sygeplejerske.
Min mand og jeg har 4 børn i alderen 23 – 28, der har haft forskellige udfordringer.
Når man har særlige behov, om det er et handicap el psykisk, kan livet være præget af ensomhed og mange udfordringer ift skole, job og sociale relationer. Man er udfordret, da almindelige gængse tilbud ikke altid passer til ens behov.
Det kan være svært for den ramte, såvel som for pårørende, at finde hjælp, støtte og vejledning. Som forælder kan det være en svær, ensom og årelang kamp at gå vejen sammen med sit barn med særlige behov. Derfor er det vigtigt, at være en synlig forening, hvilket jeg gerne vil bidrage til.

Susanne Madsen, suppleant

Jeg er med i bestyrelsen i Ligeværd fordi:
Jeg ønsker at være med, når der diskuteres socialpolitik i Esbjerg kommune
Det er vigtigt, at der er nogen, der laver et frivilligt arbejde for mennesker med særlige behov
Der er mange aspekter ved at være forældre til en voksen med særlige behov, her får jeg adgang til ny viden og kloge hoveder indenfor området.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse