Præsentation af bestyrelsen for Ligeværd Sydvestjylland

Bestyrelsen, der blev valgt ind ved generalforsamlingen den 28.03.2023, har konstitueret sig. Ved bestyrelsesmøde den 12.09.2023 er der sket omfordeling af pladser, da næstformanden er trådt ud af bestyrelsen.

Formand:

Sonja Knudsen

e-mailsonja-henning@esenet.dk

Tlf. 28 55 22 23

Bestyrelsesmedlem af Ligeværd, Forældre og Netværk, frivillig vejleder og kasserer i UFL Sydvest

Næstformand: 

Jette Antonsen 

e-mail: jett3292@esbjerg.dk

Kasserer: 

Irene Pedersen

e-mail: irene476@gmail.com

Sekretær: 

Lene Fjord 

e-mailfjord@bbsyd.dk 

Frivillig vejleder i UFL Sydvest 

Bestyrelsesmedlem: 

Rigmor Kristensen 

e-mailrigmor.kristensen49@gmai.com 

Repræsentere Ligeværd Sydvestjylland i Esbjerg Kommunes Handicapråd som suppleant

1. suppleant: 

Susanne Madsen

e-mail: sanneoglars@gmail.com

2. suppleant: 

Lars Friis

e-mail: asbovej52@gmail.com

Ligeværd’s repræsentant i bestyrelsen for Det Gamle Mejeri

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse