Præsentation af bestyrelsen for Ligeværd Sydvestjylland 

Formand:

Sonja Knudsen

e-mailsonja-henning@esenet.dk

Tlf. 28 55 22 23

Bestyrelsesmedlem af Ligeværd, Forældre og Netværk, frivillig vejleder og kasserer i UFL Sydvest

Næstformand: 

Rigmor Kristensen 

e-mailrigmor.kristensen49@gmai.com 

Repræsentere Ligeværd Sydvestjylland i Esbjerg Kommunes Handicapråd som suppleant

Kasserer: 

Lars Friis

e-mail: asbovej52@gmail.com

Ligeværd’s repræsentant i bestyrelsen for Det Gamle Mejeri

Sekretær: 

Lene Fjord 

e-mailfjord@bbsyd.dk 

Frivillig vejleder i UFL Sydvest 

Bestyrelsesmedlem: 

Ellen Bøttiger 

e-mailellenclara.b@gmail.com 

1. suppleant: 

Frede Boddum

e-mail: boddummerne@esenet.dk

2. suppleant: 

H.C. Hansen 

e-mailhc@agriteam.dk 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse