Præsentation af bestyrelsen for Ligeværd Esbjerg – Forældre og Netværk

Bestyrelsen, der blev valgt ind ved generalforsamlingen den 21.03.2024, konstituere sig ved førstkommende bestyrelsesmøde. Der er den 30.04.2024 er suppleant indtrådt i bestyrelsen og 2 nye suppleanter er udpeget.

Bestyrelsesmedlemmers engagement for målgruppen beskrives nedenfor.

Formand:

Sonja Knudsen

e-mailsonja-henning@esenet.dk

Tlf. 28 55 22 23

Bestyrelsesmedlem af Ligeværd, Forældre og Netværk, frivillig vejleder og kasserer i UFL Sydvest samt suppleant i Esbjerg Kommunes Handicapråd.

Næstformand: 

Susanne Madsen 

e-mail: sanneoglars@gmail.com

Kasserer:

Irene Pedersen

e-mail: irene476@gmail.com

Sekretær: 

Lene Fjord 

e-mailfjord@bbsyd.dk 

Frivillig vejleder i UFL Sydvest 

Bestyrelsesmedlem: 

Lara Madsen

e-mail: sanneoglars@msn.com

Suppleanter:

Jensitta Kinder

Winnie Atzen

Lars Friis

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse