Ligeværd Sydvestjylland havde den 16. juni 2022 besøg af Esbjerg Kommunes pårørendevejleder Lene Voetmann. Lene gav informationer om hendes virke som pårørendevejleder.

Vejlederen kan fungere som “stifinder”, “brobygger” og “sparringspartner”. Samtaler med vejlederen foregår anonymt.

Der kom fokus på vigtigheden af at danne netværk mellem pårørende. Ligeværd Sydvestjylland støtter gerne op om netværksgrupper for målgruppen.

Se mere om pårørendevejlederen på Esbjerg Kommunes hjemmeside:

https://www.esbjerg.dk/sundhed-og-sygdom/paaroerende

 

Pårørendes ve og vel er under pres, da der skæres ned på hjælp og tilbud i kommunen. Man skal som pårørende ofte selv finde frem til nødvendige tilbud og kæmpe for dem. Det efterlader pårørende med et stadig større ansvar og mange opgaver.  Det er veldokumenteret, at det har negative konsekvenser for helbredet, det sociale liv og for arbejdslivet at være pårørende gennem længere tid.

HVAD KAN PÅRØRENDEVEJLEDEREN HJÆLPE MED?

Pårørendevejlederen kan kontaktes, hvis du har brug for støtte eller vejledning om,  hvordan du bedst håndterer den svære rolle som pårørende.  Ud over individuel vejledning kan du også få hjælp til at finde vej til relevante tilbud i  enten kommunen eller i de frivillige sociale foreninger. På den måde behøver du kun henvende dig et sted.

Alle voksne pårørende kan blive guidet videre eller få råd og vejledning hos pårørendevejlederen. Det betyder, at du kan få støtte, hvis du er pårørende til et menneske med langvarig fysisk eller psykisk sygdom eller handicap. Det kan også dreje sig om aldersbetingede funktionsnedsættelser eller udfordringer på grund af et misbrug.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse