Ligeværd Sydvestjylland stiller spørgsmål til Social Syd’s tilsynsrapport 2021 over Esbjerg Kommunes sociale tilbud.

Det fremgår af JyskeVestkysten’s indlæg den 4. december 2022, at Social Syd har roser til Esbjerg Kommunes sociale tilbud, og at borgerne trives og får den støtte og omsorg, de har brug for, så de kan være sociale og mere selvstændige.

Ligeværd Sydvestjylland sætter pris på, at Esbjerg Kommunes sociale tilbud bliver bedømt godt. Men Ligeværd Sydvestjylland har på baggrund af indlægget stillet en række spørgsmål til Esbjerg Kommune via Handicaprådet.

Vi afventer svar på nedenstående spørgsmål.

 • Hvordan måler Social Syd på om borgere trives ?
 • Hvordan måler Social Syd på om borgere får den støtte og omsorg, de har brug for ?
 • Hvilke kriterier har Social Syd for at borgere er sociale ?
 • Er der sket ændringer / forbedringer siden 2021, hvor Social Syd har været på tilsyn ?
 • Melder Social Syd deres ankomst / varsler tilsyn ?
 • Hvilke borgere bliver spurgt ved tilsynet ? Og hvorledes udvælges disse borgere ?

Det fremgår af artiklen, at Tilbuddene støtter borgerne i at udnytte deres potentialer i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse.

 • Der ønskes information om, hvorledes Tilbuddene støtter borgerne ?

Det fremgår af artiklen, at Tilbuddene styrker borgernes kompetencer for at indgå i sociale relationer og blive mere selvstændige.

 • Hvilke sociale relationer styrkes borgerne i ?
 • Er der tilstrækkelige ressourcer ved de sociale tilbud med henblik på at borgere kan indgå i sociale relationer og så borgere ikke er ensomme ?
 • Måler Social Syd på om borgere er ensomme ?
 • Hvad er Esbjerg Kommunes måltal for at borgere bliver mere selvstændige ?
 • Er det et måltal, at borgere bliver selvstændige i at lave deres egen mad ?

Indlægget i JV den 4. december 2022.Borgere trives og får stor støtte af kommunen_ Ny rapport storroser sociale tilbud – kun få steder scorer ikke topkarakter _ jv.dk

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse