Ligeværd Sydvestjylland havde i JV den 21. januar 2022 et læserbrev i omkring det faktum, at flere børn mistrives og pengene bliver færre til god inklusion i skolerne.

Se læserbrevet her:

Flere børn mistrives og pengene bliver færre

Når kommunen sparrer millionbeløb på børne- og skoleområdet, forstærker det en alarmerende udvikling. Børn og unge rammes i stigende grad af mistrivsel. Men fordi vi ikke hjælper i tide, så er vi i gang med at skabe en stor gruppe børn med traumer.

I Ligeværd har vi kontakt med familier, der er voldsomt under pres, fordi deres barn mistrives i skolen. De forældrefortællinger, som JyskeVestkysten har bragt de seneste dage, er desværre alt for velkendte for os. Det er jo tydeligt, hvor forfærdeligt det er for de berørte familier, når der ikke er hjælp og støtte at finde.

Men erfaringerne i Ligeværd peger på en udvikling, som vi måske blot er ved at se toppen af konsekvenserne af. Vi har i mange år kendt til børn med kognitive funktionsnedsættelser og diagnoser af forskellig art.

Vidensråd For Forebyggelse kom tidligere på året med en rapport om mental sundhed og psykisk sygdom hos 0-9-årige børn. I rapporten kan man læse, at 50 % af de børn, der bliver udredt gennem børnepsykiatrien, har ventet i over 5 år. Rapporten viser, at 50 % af disse familier oplever at have mødt fagprofessionelle, der ikke har lyttet til dem og deres bekymringer. Vidensrådet skriver, at disse børn har en stærkt forøget risiko for at få indlæringsproblemer og afbrudte uddannelsesforløb, og på den lidt længere bane har de en større risiko for at udvikle kronisk psykisk sygdom.

Når Esbjerg kommune sparer på børne- og skoleområdet, så er det med til at gøre ondt værre og skabe endnu flere børn med traumer og kronisk psykisk sygdom. Hvis vi skal vende den udvikling, må vi tilføre ressourcer og sætte ind tidligt. Det kræver i første omgang, at myndighederne tager forældrenes bekymring alvorligt og møder dem med den støtte og hjælp de efterspørger.

Festtaler skaber ingen inklusion, det skal prioriteres.

Læserbrev

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse