Har du et barn i folkeskolen, der mistrives ?

Kom til dialog aften med Esbjerg Kommunes skolechef. Ligeværd Sydvestjylland inviterer til informationsaften med Esbjerg Kommunes skolechef Morten Mærsk Schmidt. Morten vil fortælle om:

  • Tilbud til børn og unge med særlige behov i specialundervisningscentre, centerklasser og almen klasse
  • Tiltag iværksat på området i forhold til frikommuneforsøget og i forhold til ekstern konsulentundersøgelse foretaget af Moss-Bjerre.

Vi starter med let aftensmad. Derfor er tilmelding nødvendig. Begrænset antal pladser.

Sted og tid:

Hvornår:       25. oktober 2022 kl. 18.00 – 21.00

Hvor:            Vindrosens møderum nr. 1 på 1. sal, Exnersgade 4, Esbjerg

Program:

Kl. 18 – Let traktement

Kl. 19 – Informations møde om skoletilbud til børn med særlige behov

Tilmelding: Senest den 20. oktober 2022 til mail: ligevaerdsv@gmail.com

Spørgsmål til skolechefen:

Hvilke tiltag har Esbjerg Kommune iværksat på området for børn og unge med særlige behov i forhold til frikommuneforsøget og i forhold til ekstern konsulentundersøgelse foretaget af Moss-Bjerreundersøgelse.

Information om kommunens MIL-koordinatorer (MIL = målrettede inkluderende læringsmiljøer). Hvad er deres funktion.

Hvorledes er fordelingen af børn og unge i folkeskolen, der modtager undervisning i almen klasse med støtte i mindre end 9 timer ugentligt eller mere end 9 timer ugentligt.

Ligeværd Sydvestjylland er blevet oplyst, at der ikke træffes afgørelse med klagevejledning på almenområdet ved støtte i mindst 9 timer ugentlig.

  • Hvorledes kan forældre påvirke tilbuddene eller mangel på tilbud til børn og unge i folkeskolen, når der ikke træffes afgørelse.

Ligeværd Sydvestjylland er blevet oplyst, at der ikke foreligger registrering af afgørelser om støtte på almenområdet, og at det derfor ikke er muligt at fremsøge antal afgørelser på området.

  • Hvorledes planlægger Esbjerg Kommune for behovet for tilbud til børn og unge med særlige behov, når der ikke foretages registrering af afgørelser.

Ligeværd Sydvestjylland har fået oplyst, at der pr. 1.4.22 er 108 elever fordelt på både almendelen og segregerede tilbud, der har nedsat undervisningstid/reduceret skema i Esbjerg Kommune.

Hvad gøres der for at få hovedparten af disse elever op i tid eller finde anden tilrettelagt undervisning til disse elever ?

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse