Ligeværd Sydvestjylland er repræsenteret i Esbjerg Kommunes Handicapråd.

Rådet består af 2 politikere, 4 embedsfolk, 6 rådsmedlemmer udpeget af DH og 1 rådsmedlem udpeget af øvrige foreninger (Ligeværd)

Handicaprådet har til formål at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Byrådet hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Emner, som Ligeværd Sydvestjylland har bedt om at få på dagsorden til Handicaprådsmøder:

 • Botilbud, betaling for brug af fællesarealer, inventari fællesrum, rengøring
 • Ferietilbud og samværsaktiviteter
 • Pårørende politik / pårørende guide
 • Analyse af behov for botilbud
 • Ventelistesituation (botilbud)
 • Orientering om STU, antal pladser, succes rate med at komme i job efter endt STU afhængig af STU sted, problematikker over at mange unge tildelt STU er på ”pause”

Andre emner, der orienteres om på Handicaprådsmøder

 • Tilgængelighed
 • Magtanvendelse, status
 • Ankesager, status
 • Kvalitetsstandarder
 • Orientering om kommunens forslag til budget og høringssvar hertil

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse