Ligeværd Sydvestjylland er en del af Esbjerg Kommunes Handicapråd.

Handicaprådet har til formål at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Endvidere skal byrådet høre Handicaprådet omkring alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Ligeværd Sydvestjylland har for nylig givet høringssvar i forbindelse med Esbjerg Kommunes Vision 2025 og Esbjerg Kommunes direktions indstilling til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning om udmøntning af 1-2 % besparelser på voksenhandicapområdet.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse