Lokalforening Ligeværd Sydvestjylland inviterer til dialog møde med skoleleder for Vadehavsskolen Anita Kallesøe.

Anita Kallesøe fortæller om inklusion af børn og unge med særlige behov i almene skoletilbud. Hvad er der af målrettede tilbud og specialiserede tilbud. Hvornår er inklusion en succes. Hvilke tiltag for målgruppen arbejder Esbjerg Kommune med, idet kommunen er frikommune på skoleområdet.

Der har i den seneste tid i dagspressen været fokus på emnet inklusion i folkeskolen. Der er blevet skrevet om utilstrækkelige tilbud og besparelser på området. Med dette i mente var der basis for en god dialog om emnet.

Efter dialogmødet blev foreningens generalforsamling afviklet.

Sted og tid:

Hvornår:       15. marts 2022 kl. 18.00 – 21.00

Hvor:            Vindrosens møderum nr. 1 på 1. sal, Exnersgade 4, Esbjerg

Program:

Kl. 18 – Let traktement

Kl. 19 – Dialog møde om inklusion

Kl. 20 – Generalforsamling

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse