Ligeværd Sydvestjylland har stillet en række spørgsmål til Esbjerg Kommunes Handicapråd på baggrund af Årsrapport 2021 – Specialundervisning og STU, der har fokus på klager over kommunale afgørelser om specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne samt klager over afgørelser om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU.

Ligeværd Sydvestjylland deltog den 18. august 2022 i handicaprådsmøde, hvor svarene blev uddybet, og der var mulighed for at stille supplerende spørgsmål.

Spørgsmål og svar samt årsrapport kan ses nedenfor.

Spørgsmål til Handicapråd fra Ligeværd Sydvestjylland marts 2022

Svar fra Børn og Kultur

Svar fra Borger & Arbejdsmarked

Svar fra Jobcenter – STU

Se Årsrapporten her: https://ast.dk/publikationer/arsrapport-2021-klagenaevnet-for-specialundervisning

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse